biuro@eko-logiczni.com.pl

W biznesie i w przyrodzie, nic nie ginie!

Zdając sobie sprawę z tego, jak wiele tracimy, pozbywając się odpadów, które następnie trafiają na wysypiska śmieci i tam nikomu już niepotrzebne rozkładają się tygodniami, miesiącami i latami, postanowiliśmy stworzyć firmę, w centrum której będzie znajdować się ekologia, czyli środowisko naturalne, troska o nie i prowadzenie działań mających na celu edukowanie innych w zakresie pozyskiwania surowców wtórnych. W tym czasie, kiedy kolejna ulotka lub gazeta trafia do kosza, wycinane są kolejne drzewa, a każde z nich odpowiada za roczne zapotrzebowanie na tlen aż 10 osób.

Eko-logiczni to przede wszystkim odpowiedzialne zarządzanie odpadami, wykorzystanie tego, co „niepotrzebne” w celu stworzenia nowego produktu, z którego na co dzień korzysta wiele firm. Pudełka kartonowe, ekologiczne opakowania, tektura – czy wiesz, że to one powstają z odpadów takich, jak makulatura, folia, ulotki czy książki? Jesteśmy więc firmą, która działa w trzech kierunkach:

  • wspiera środowisko naturalne
  • przyczynia się do produkcji artykułów niezbędnych człowiekowi oraz wykorzystywanych przez niego na co dzień
  • pomaga uporządkować biuro i magazyn odbierając od firmy niepotrzebne odpady kartonowe, odpady opakowaniowe, stretch, dokumenty i papiery.

Jak to robią eko-logiczni?

ODBIÓR – współpracujemy z firmami i przedsiębiorcami, od których odbieramy przede wszystkich odpady, tj. odpady kartonowe, stretch, kartony, ale także makulaturę, folię, ulotki, katalogi, papier, itp. Działamy szybko, staramy się w jak najkrótszym czasie odebrać od klienta odpady.

SEGREGACJA – wszystkie odpady są przez nas segregowane, podlegają ocenie dalszej przydatności do przetwórstwa i recyklingu. Dzielone są na odpowiednie grupy w zależności od planowanego produktu końcowego.

PRASOWANIE – prasowanie odpadów pozwala nam zaoszczędzić przestrzeń, składować większą ich ilość, jak też ułatwia transport do zakładów produkcyjnych.

WYWÓZ DO ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH DO RECYKLINGU – właściwy recykling odbywa się w zakładach produkcyjnych, dokąd dostarczane są odpowiednio przygotowane odpady.

EKO-logiczne gospodarka odpadami
Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Jednocześnie do wyprodukowania tony papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. Rachunek jest prosty – aby pozyskać tonę papieru, należy pozbawić 170 ludzi tlenu!
Wszelkie prawa zastrzeżone